fredag den 16. december 2016

En tilstandsrapport er resultatet af et huseftersyn.


En tilstandsrapport er resultatet af et huseftersyn. Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Den bygningssagkyndige, der udarbejder tilstandsrapporten, sammenligner boligen med andre boliger af samme type, alder og stand - og ikke et nyt hus. Tilstandsrapporten er nødvendig for, at køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Den bygningssagkyndige giver hver skade, og de forhold der kan medføre skader, en karakter der svarer til hvor alvorligt forholdet er.
  • K0: Kosmetiske skader
  • K1: Mindre alvorlige skader
  • K2: Alvorlige skader
  • K3: Kritiske skader
  • UN: Bør undersøges nærmere
Man kan få lavet en tilstandsrapport både på et hus, sommerhus og en ejerlejlighed. Det er dog ikke så tit, at det sker ved salg af lejligheder. Når der udarbejdes en tilstandsrapport på en ejerlejlighed, skal der nemlig samtidig udarbejdes en tilstandsrapport på fællesejet til lejligheden. Ellers er rapporten ikke gyldig. Dette er ofte meget dyrt og derfor er der mange sælgere af ejerlejligheder, der vælger tilstandsrapporten fra.

Hvorfor er en tilstandsrapport en god ide?
Det er frivilligt, om du vil få lavet en tilstandsrapport, men det er en rigtig god idé at gøre det.
Du kan nemlig frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader på boligen, hvis du:
  • får lavet en tilstandsrapport,
  • giver et tilbud om ejerskifteforsikring til køber og
  • skriftligt tilbyder at betale halvdelen af den samlede præmie for den pågældende forsikring.
Hvis du ikke gør det, kan du risikere at have ansvaret for skjulte fejl og mangler i 10 år. Du hæfter dog som sælger stadig for eksempelvis ulovligheder, svig og grov uagtsomhed.

Du skal udfylde et sælgeroplysningsskema i forbindelse med, at tilstandsrapporten bliver udarbejdet. Skemaet kan udfyldes sammen med den bygningssagkyndige eller inden han kommer –
Kilde: http://www.huseftersyn.dk/tilstandsrapport

torsdag den 6. oktober 2016

Købermægler eller boligadvokat som køberrådgiver

Rådgivning


Der er regler for, hvad rådgivere må gøre og hvad de skal gøre. Reglerne er med til at sikre dig en ordentlig handel, hvad enten du er køber eller sælger. Denne side giver dig overblik over, hvad de forskellige rådgivere kan hjælpe dig med, når du skal købe eller sælge bolig. Du vil også kunne bruge andre former for rådgivere end de nævnte. Eksempelvis er der også revisorer, der rådgiver i ejendomshandel.

Priser og kvalitet

Mange rådgivere tager en fast pris for at gennemføre en ejendomshandel. Men det kan godt betale sig, at indhente tilbud fra mere end en rådgiver. Hvis en rådgivers pris er højere end en anden rådgivers, så bed den dyre rådgiver forklare, hvad du får for den højere pris.

Advokaten

En advokat er en uvildig rådgiver, som varetager dine interesser. Advokaten må nemlig ikke modtage provision fra realkreditinstitutter, banker, forsikringsselskaber o.l. Advokaten kan rådgive købere og sælgere – dog ikke samtidig.

Advokatrådgivning ved køb

Advokaten er den mest almindelige rådgiver for køber ved en bolighandel.
Advokatens opgave er blandt andet at gennemgå alle handlens dokumenter, være med til at sikre køber de bedst mulige købsvilkår og sikre, at handlen efterfølgende bliver gennemført i overensstemmelse med købsaftalen.
Advokaten kan rådgive gennem hele købsprocessen. Han vil bl.a. kunne rådgive om købsaftalens indhold, tilstandsrapportens betydning, finansiering og forsikring, ligesom han kan håndtere alt papirarbejdet ved handlen.

Advokatrådgivning ved salg

Advokaten kan rådgive igennem hele eller dele af salgsprocessen afhængigt af dit behov for rådgivning. I visse dele af landet er der tradition for, at advokaten sideløbende med ejendomsmæglernes arbejde bistår sælger med de mere juridiske og formelle aspekter af salget.
Nogle advokater fungerer også som ejendomsformidlere og vil kunne tilbyde dig de samme ydelser, som en ejendomsmægler for eksempel markedsføring og fremvisning af din bolig.

Ejendomsmægleren

En ejendomsmægler kan stå for de samme opgaver som advokaten og formidler altså ikke alene boligsalg. Han kan også fungere som rådgiver for køber - såkaldte købermæglere.
Selvom en ejendomsmægler ikke må rådgive både køber og sælger i den samme handel, sker det dog, at sælgers ejendomsmægler hjælper køber med at berigtige handlen. Det er lovligt, men det indebærer, at der ikke er nogen rådgiver, der varetager købers interesser i handlen.
Ejendomsmægleren står normalt for at markedsføre boligen, vise den frem og forhandle med interesserede købere. Desuden gennemgår ejendomsmægleren handlens dokumenter, udarbejder en salgsopstilling og et udkast til en købsaftale. køberrådgivning

Finansieringsrådgiver, bank- eller realkreditrådgiver

Når du skal købe en bolig, kan en bank, sparekasse eller et realkreditinstitut hjælpe dig med rådgivning om finansieringen. De vil typisk kunne hjælpe dig fra starten med at lægge et budget og opstille et finansieringstilbud. Vær opmærksom på, at pengeinstitutter er interesseret i at sælge deres egne produkter. Du kan med fordel henvende dig til et par forskellige banker og realkreditinstitutter og forhøre dig om finansiering

Kreditvurdering

Banken eller realkreditinstituttet foretager en kreditvurdering af dig og vurderer dermed på baggrund af dit budget, hvor meget du kan låne. De kan også give dig en forhåndsgodkendelse på et lån. Så ved du, hvad dit økonomiske råderum er og du kan handle hurtigt, når du finder drømmeboligen.

Indfrielse af lån

Hvis du skal have indfriet eksisterende lån i boligen i forbindelse med salget, kan du henvende dig til din bankrådgiver eller realkreditrådgiver for at få råd og vejledning om dette. En advokat eller en ejendomsmægler vil også kunne rådgive dig om, hvordan du håndterer dine lån i forbindelse med handlen. købermægler
                    

Forsikringsrådgiver

Forsikringsselskabet kan rådgive dig om boligforsikringer – herunder særligt om ejerskifteforsikring, som det kan være en god idé at tegne. Hvis der er lån i boligen, har du desuden pligt til at tegne en brandforsikring.
Ligesom pengeinstitutter er forsikringsselskaberne interesserede i at sælge deres egne produkter. Du kan med fordel henvende dig til et par forskellige forsikringsselskaber og forhøre dig om priser og dækning.

Bygningssagkyndig eller teknisk rådgiver

En bygningssagkyndig er typisk en arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør, der er beskikket af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at udarbejde tilstandsrapporter. Han har en byggeteknisk grunduddannelse samt en uddannelse i reglerne for gennemgang af bygninger. Og han har mindst fem års erfaring i at gennemgå og vurdere bygninger.
En bygningssagkyndig repræsenterer hverken køber eller sælger, men udarbejder tilstandsrapporter og skal her igennem give et objektivt billede af husets synlige skader. Nogle bygningssagkyndige kan også hjælpe dig med at få indhentet et tilbud på en ejerskifteforsikring.
Den bygningssagkyndige har et professionelt ansvar for, at der ikke er mangelfulde eller åbenlyst forkerte skadebeskrivelser i tilstandsrapporten. Til gengæld er han ikke ansvarlig for skjulte skader, der var umulige at konstatere ved huseftersynet.
                   

Energikonsulent

En energikonsulent er godkendt af Energistyrelsen til at gennemføre energimærkningen. Hans arbejde kontrolleres via stikprøvekontrol af Energistyrelsen, som også har mulighed for at tildele advarsler eller inddrage energikonsulentens tilladelse, for eksempel hvis han begår gentagne eller grove fejl.
En beskikket energikonsulent er typisk uddannet ingeniør, maskinmester, arkitekt eller bygningskonstruktør. Energikonsulenten har mindst 3 års erfaring med relevant byggeteknisk og energimæssig kunderådgivning inden for de seneste 5 år. Nogle energikonsulenter er desuden bygningssagkyndige og kan gennemføre huseftersyn samtidig med energimærkningen.
En energikonsulent er godkendt af Energistyrelsen til at gennemføre energimærkningen. Hans arbejde kontrolleres via stikprøvekontrol af Energistyrelsen, som også har mulighed for at tildele advarsler eller inddrage energikonsulentens tilladelse, for eksempel hvis han begår gentagne eller grove fejl.
En beskikket energikonsulent er typisk uddannet ingeniør, maskinmester, arkitekt eller bygningskonstruktør. Energikonsulenten har mindst 3 års erfaring med relevant byggeteknisk og energimæssig kunderådgivning inden for de seneste 5 år. Nogle energikonsulenter er desuden bygningssagkyndige og kan gennemføre huseftersyn samtidig med energimærkningen.

Autoriseret elinstallatørvirksomhed

En autoriseret elinstallatørvirksomhed har altid en autoriseret elinstallatør ansat. Virksomheden skal være tilmeldt eleftersyn hos Sikkerhedsstyrelsen for at kunne lave elinstallationsrapporter.
Den autoriserede elinstallatør repræsenterer hverken køber eller sælger, men skal give en objektiv vurdering af ejendommens elinstallationers lovlighed og funktionsdygtighed. købermægler
Elinstallatøren skal være uvildig, og må ikke betinge eleftersynet af, at der skal købes andre ydelser. Men elinstallatøren må gerne give et overslag på udbedringer, hvis kunden ønsker det. Installatøren må også gerne udbedre, hvis kunden ønsker det. Men installatøren kan ikke derefter lave en ny rapport, da vedkommende så ville tjekke sit eget arbejde – og dermed ikke længere er uvildig.
Den autoriserede elinstallatør-virksomhed har et professionelt ansvar for, at elinstallationsrapporten er retvisende og de krævede kontrolmålinger og stikprøver i boligen er foretaget. Til gengæld er virksomheden ikke ansvarlig for skjulte skader, der var umulige at konstatere ved eleftersynet.

onsdag den 3. februar 2016

Ejendomsmægler Aarhus - Århus

Ejendomsmægler Aarhus - Århus

Ejendomsmægler Aarhus - Århus

Igen er en mægler fra Aarhus bedst til at sælge boliger

Danbolig Aarhus City topper for tredje år i træk listen over Danmarks bedst sælgende ejendomsmæglere.


For tredje år i træk er Danmarks bedst sælgende ejendomsmægler Danbolig Aarhus City, der i 2015 solgte 365 boliger, svarende til én om dagen.
Det viser tal fra Boligsiden.dk.
Danbolig Aarhus City solgte 16 boliger mere end nummer to på listen, der faktisk også kommer fra Aarhus, nemlig Nybolig Bruuns Bro.
»Vi er stolte over igen at tage førstepladsen, for det er altid svært at gentage en succes. Forklaringen på vores succes skal findes i, at vi arbejder hårdere end de andre ejendomsmæglere, og at markedet i Aarhus bare er rigtig godt for tiden,« siger Kristian Voldsgaard, ejendomsmægler og ansvarlig indehaver af Danbolig Aarhus City.

I top 10 over landets bedst sælgende ejendomsmæglere finder man ligeledes Home Aarhus City, der indtager en sjetteplads. Fælles for de tre aarhusianske ejendomsmæglere er, at det ikke tager dem lang tid at sælge en bolig.
Bedst er også her Danbolig Aarhus City, som i 2015 gennemsnitligt brugte 61 dage på at sælge en bolig.

Nybolig: Det går stærkt

Hvis man fraregner projektsalg, topper Danbolig Aarhus City også listen over flest solgte af de ”brugte” boliger. Dem solgte ejendomsmægleren 335 af i 2015, væsentligt mere end nummer to på listen, der er Danbolig Holbæk.
Fredag udsendte Nybolig en pressemeddelelse, hvori den skrev, at den var mæglerkæden, som i 2015 solgte flest ejerlejligheder i Aarhus C. Nybolig Bruuns Bro og Nybolig Aarhus City stod for salget af 480 af de 538 ejerlejligheder, som kæden solgte i Aarhus C i det forgangne år.
»Markedet for ejerlejligheder er virkelig varmt, og ifølge de seneste officielle tal fra Realkreditrådet er den gennemsnitlige salgstid for en lejlighed i Aarhus C nu nede på godt to måneder. Det er 10 år siden, at det sidst gik så stærkt. Vi sælger stort set alt, vi får ind,« siger Brian Lundsgaard Kvolbæk, ejer af Nybolig Bruuns Bro og Nybolig Aarhus City, i pressemeddelelsen.
De bedste københavnske ejendomsmæglere kan ikke følge med de bedste aarhusianske. På listen over de bedst sælgende i 2015 hjemtog Aarhus placeringerne 1,2 og 6, mens København havde nr. 4, 8 og 10.

Kilde: http://jyllands-posten.dk/aarhus/erhverv/ECE8357006/igen-er-en-maegler-fra-aarhus-bedst-til-at-saelge-boliger/Ejendomsmægler Aarhus - Århus 

tirsdag den 17. marts 2015

7 tip: Sådan får du byens bedste ejendomsmægler

7 tip: Sådan får du byens bedste ejendomsmægler

Et boligsalg koster rask væk 75.000-100.000 kroner i mæglersalær og øvrige salgsomkostninger, men er du kvik i optrækket, kan du snildt skære en pæn del af omkostningerne væk - eller modsat sikre dig en god salgspris for dine penge.
Med input fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens website forbrug.dk har vi samlet de seks vigtigste råd til dig, når du vælger ejendomsmægler.
TIP 1: Indhent tilbud fra flere mæglere. Få tilbuddene på skrift, så du kan sammenligne dem. Spørg samtidig ind til, hvad de forskellige tilbud dækker over, så du for eksempel ved, hvor meget annoncering du får for de penge, der er sat af til det. Vælg også ejendomsmægler ud fra, hvad der er vigtigt for dig. Måske betyder det mere, at du har tillid til mægleren, end at du vælger den, der tilbyder den billigste pris?

TIP 2: Sammenlign forskellige mægleres liggetider og priser ved hjælpe af boligportaler på internettet, eksempelvis boliga.dk. Det kan give dig et fingerpeg om, hvorvidt mægleren er god til at sælge hurtigt og til en god pris.
Vær dog opmærksom på, at lang liggetid ikke altid skyldes mæglerens evner. Det kan også have noget at gøre med husets stand og beliggenhed - eller at sælger forventer en urealistisk høj pris for sin bolig.

TIP 3: Prøv at forhandle dig til en bedre pris eller en bedre aftale. Ifølge Forbrug.dk forhandler cirka halvdelen af forbrugerne med ejendomsmægleren om salæret, så gå ikke ud fra, at du ikke kan forhandle om mæglerens tilbud.
Det behøver ikke bare at være prisen, du forhandler om; det kan også være dele af aftalen, som du gerne vil have ændret.

TIP 4: Overvej, om du selv kan stå for noget af salget, for der er penge at spare hos ejendomsmægleren, hvis du selv står for en del af salgsarbejdet. Det kan for eksempel være, at du selv vil stå for markedsføringen af din bolig, eller at du kan klare fremvisningerne. Hos nogle ejendomsmæglere kan du købe forskellige pakker, hvor prisen afhænger af, hvor meget arbejde mægleren skal lægge i salget. Ejendomsmægler København

TIP 5: Brug Forbrug.dks tjekliste til boligsalg. De færreste mennesker sælger boliger mere end et par gange i deres liv, og derfor har de heller ikke erfaring med, hvad de skal være opmærksomme på, når de indgår en aftale med ejendomsmægleren.
Listen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan findes her forbrug.dk, og den indeholder råd til, hvad du skal tage stilling til, når du indgår en aftale om at få solgt dit hus.

TIP 6: Tænk en ekstra gang, før du skriver under. Når du har fået formidlingsaftalen af ejendomsmægleren, er det en god idé at tage den med hjem, inden du skriver under. På den måde får du nemlig tid til at læse aftalen ordentligt igennem og overveje, om du har flere spørgsmål, inden du sætter din underskrift på papiret. Købermægler
Købermægler

TIP 7: Vælge en ejendomsmægler med Prisgaranti.
Du kan spare rigtig mange penge på at vælge den rigtig ejendomsmægler.
Se fx:
Nem-Ejendomsmægler.dk