torsdag den 6. oktober 2016

Købermægler eller boligadvokat som køberrådgiver

Rådgivning


Der er regler for, hvad rådgivere må gøre og hvad de skal gøre. Reglerne er med til at sikre dig en ordentlig handel, hvad enten du er køber eller sælger. Denne side giver dig overblik over, hvad de forskellige rådgivere kan hjælpe dig med, når du skal købe eller sælge bolig. Du vil også kunne bruge andre former for rådgivere end de nævnte. Eksempelvis er der også revisorer, der rådgiver i ejendomshandel.

Priser og kvalitet

Mange rådgivere tager en fast pris for at gennemføre en ejendomshandel. Men det kan godt betale sig, at indhente tilbud fra mere end en rådgiver. Hvis en rådgivers pris er højere end en anden rådgivers, så bed den dyre rådgiver forklare, hvad du får for den højere pris.

Advokaten

En advokat er en uvildig rådgiver, som varetager dine interesser. Advokaten må nemlig ikke modtage provision fra realkreditinstitutter, banker, forsikringsselskaber o.l. Advokaten kan rådgive købere og sælgere – dog ikke samtidig.

Advokatrådgivning ved køb

Advokaten er den mest almindelige rådgiver for køber ved en bolighandel.
Advokatens opgave er blandt andet at gennemgå alle handlens dokumenter, være med til at sikre køber de bedst mulige købsvilkår og sikre, at handlen efterfølgende bliver gennemført i overensstemmelse med købsaftalen.
Advokaten kan rådgive gennem hele købsprocessen. Han vil bl.a. kunne rådgive om købsaftalens indhold, tilstandsrapportens betydning, finansiering og forsikring, ligesom han kan håndtere alt papirarbejdet ved handlen.

Advokatrådgivning ved salg

Advokaten kan rådgive igennem hele eller dele af salgsprocessen afhængigt af dit behov for rådgivning. I visse dele af landet er der tradition for, at advokaten sideløbende med ejendomsmæglernes arbejde bistår sælger med de mere juridiske og formelle aspekter af salget.
Nogle advokater fungerer også som ejendomsformidlere og vil kunne tilbyde dig de samme ydelser, som en ejendomsmægler for eksempel markedsføring og fremvisning af din bolig.

Ejendomsmægleren

En ejendomsmægler kan stå for de samme opgaver som advokaten og formidler altså ikke alene boligsalg. Han kan også fungere som rådgiver for køber - såkaldte købermæglere.
Selvom en ejendomsmægler ikke må rådgive både køber og sælger i den samme handel, sker det dog, at sælgers ejendomsmægler hjælper køber med at berigtige handlen. Det er lovligt, men det indebærer, at der ikke er nogen rådgiver, der varetager købers interesser i handlen.
Ejendomsmægleren står normalt for at markedsføre boligen, vise den frem og forhandle med interesserede købere. Desuden gennemgår ejendomsmægleren handlens dokumenter, udarbejder en salgsopstilling og et udkast til en købsaftale. køberrådgivning

Finansieringsrådgiver, bank- eller realkreditrådgiver

Når du skal købe en bolig, kan en bank, sparekasse eller et realkreditinstitut hjælpe dig med rådgivning om finansieringen. De vil typisk kunne hjælpe dig fra starten med at lægge et budget og opstille et finansieringstilbud. Vær opmærksom på, at pengeinstitutter er interesseret i at sælge deres egne produkter. Du kan med fordel henvende dig til et par forskellige banker og realkreditinstitutter og forhøre dig om finansiering

Kreditvurdering

Banken eller realkreditinstituttet foretager en kreditvurdering af dig og vurderer dermed på baggrund af dit budget, hvor meget du kan låne. De kan også give dig en forhåndsgodkendelse på et lån. Så ved du, hvad dit økonomiske råderum er og du kan handle hurtigt, når du finder drømmeboligen.

Indfrielse af lån

Hvis du skal have indfriet eksisterende lån i boligen i forbindelse med salget, kan du henvende dig til din bankrådgiver eller realkreditrådgiver for at få råd og vejledning om dette. En advokat eller en ejendomsmægler vil også kunne rådgive dig om, hvordan du håndterer dine lån i forbindelse med handlen. købermægler
                    

Forsikringsrådgiver

Forsikringsselskabet kan rådgive dig om boligforsikringer – herunder særligt om ejerskifteforsikring, som det kan være en god idé at tegne. Hvis der er lån i boligen, har du desuden pligt til at tegne en brandforsikring.
Ligesom pengeinstitutter er forsikringsselskaberne interesserede i at sælge deres egne produkter. Du kan med fordel henvende dig til et par forskellige forsikringsselskaber og forhøre dig om priser og dækning.

Bygningssagkyndig eller teknisk rådgiver

En bygningssagkyndig er typisk en arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør, der er beskikket af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at udarbejde tilstandsrapporter. Han har en byggeteknisk grunduddannelse samt en uddannelse i reglerne for gennemgang af bygninger. Og han har mindst fem års erfaring i at gennemgå og vurdere bygninger.
En bygningssagkyndig repræsenterer hverken køber eller sælger, men udarbejder tilstandsrapporter og skal her igennem give et objektivt billede af husets synlige skader. Nogle bygningssagkyndige kan også hjælpe dig med at få indhentet et tilbud på en ejerskifteforsikring.
Den bygningssagkyndige har et professionelt ansvar for, at der ikke er mangelfulde eller åbenlyst forkerte skadebeskrivelser i tilstandsrapporten. Til gengæld er han ikke ansvarlig for skjulte skader, der var umulige at konstatere ved huseftersynet.
                   

Energikonsulent

En energikonsulent er godkendt af Energistyrelsen til at gennemføre energimærkningen. Hans arbejde kontrolleres via stikprøvekontrol af Energistyrelsen, som også har mulighed for at tildele advarsler eller inddrage energikonsulentens tilladelse, for eksempel hvis han begår gentagne eller grove fejl.
En beskikket energikonsulent er typisk uddannet ingeniør, maskinmester, arkitekt eller bygningskonstruktør. Energikonsulenten har mindst 3 års erfaring med relevant byggeteknisk og energimæssig kunderådgivning inden for de seneste 5 år. Nogle energikonsulenter er desuden bygningssagkyndige og kan gennemføre huseftersyn samtidig med energimærkningen.
En energikonsulent er godkendt af Energistyrelsen til at gennemføre energimærkningen. Hans arbejde kontrolleres via stikprøvekontrol af Energistyrelsen, som også har mulighed for at tildele advarsler eller inddrage energikonsulentens tilladelse, for eksempel hvis han begår gentagne eller grove fejl.
En beskikket energikonsulent er typisk uddannet ingeniør, maskinmester, arkitekt eller bygningskonstruktør. Energikonsulenten har mindst 3 års erfaring med relevant byggeteknisk og energimæssig kunderådgivning inden for de seneste 5 år. Nogle energikonsulenter er desuden bygningssagkyndige og kan gennemføre huseftersyn samtidig med energimærkningen.

Autoriseret elinstallatørvirksomhed

En autoriseret elinstallatørvirksomhed har altid en autoriseret elinstallatør ansat. Virksomheden skal være tilmeldt eleftersyn hos Sikkerhedsstyrelsen for at kunne lave elinstallationsrapporter.
Den autoriserede elinstallatør repræsenterer hverken køber eller sælger, men skal give en objektiv vurdering af ejendommens elinstallationers lovlighed og funktionsdygtighed. købermægler
Elinstallatøren skal være uvildig, og må ikke betinge eleftersynet af, at der skal købes andre ydelser. Men elinstallatøren må gerne give et overslag på udbedringer, hvis kunden ønsker det. Installatøren må også gerne udbedre, hvis kunden ønsker det. Men installatøren kan ikke derefter lave en ny rapport, da vedkommende så ville tjekke sit eget arbejde – og dermed ikke længere er uvildig.
Den autoriserede elinstallatør-virksomhed har et professionelt ansvar for, at elinstallationsrapporten er retvisende og de krævede kontrolmålinger og stikprøver i boligen er foretaget. Til gengæld er virksomheden ikke ansvarlig for skjulte skader, der var umulige at konstatere ved eleftersynet.